CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Profesjonalna chirurgia stomatologiczna

Bezbolesne zabiegi chirurgiczne

asPrzychodni Stomatologiczno-Implantologicznej Miladent wykonujemy zaawansowane zabiegi chirurgiczne o wszelkim stopniu skomplikowania. Są to głównie ekstrakcje ósemek i innych zębów, wszczepianie implantów, usunięcia części złamanych korzeni, hemisekcje, resekcje czy też dłutowanie.

Wszystkie zabiegi chirurgiczne wykonujemy w znieczuleniu miejscowym lub z wykorzystaniem sedacji wziewnej, dzięki czemu zabiegi są w 100% bezbolesne.

Dr Dominik Łoś, jako specjalista chirurgii stomatologicznej wykonuje zabiegi usunięcia tzw. zębów zatrzymanych, czyli zębów ułożonych najczęściej w poprzek i całkowicie lub częściowo pozostających w kości szczęki lub żuchwy.

Usuwanie zębów

Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna Miladent specjalizuje się w bezbolesnym i bezstresowym usuwaniu zębów, przy użyciu nowoczesnych, specjalistycznych narzędzi mikrochirurgicznych. Stosujemy różne formy znieczuleń, a także bezbolesne wkłucia przy użyciu komputerowego znieczulenia Quick Sleeper oraz sedacji głębokiej w obecności anestezjologa.

Zabiegi chirurgiczne wspomagające implantologię

Jednym z częściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych w Przychodni Miladent są procedury przed-implantacyjne mające na celu zwiększenie ilości kości niezbędnej do wprowadzenia implantów, tj:

  • podniesienie dna zatoki szczękowej
  • sterowana regeneracja kości z zastosowanie bogato-płytkowego osocza krwi (PRP)
  • sterowana regeneracja tkanek.