SZKOLENIA

A (20)Praktyczny kurs implantologiczny

Prowadzący: lek. stom. Dominik Łoś, specjalista chirurgii stomatologicznej
– Omówienie systemów implantologicznych
– Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego (badanie przedmiotowe i podmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem przyszłego zabiegu implantacyjnego, badania dodatkowe (laboratoryjne , rentgenowskie i ich interpretacja pod kontem przyszłego zabiegu implantacyjnego)
– Organizacja gabinetu do zabiegu implantologicznego ze szczególnym uwzględnieniem personelu pomocniczego niezbędnego do wykonania poprawnego zabiegu implantacji
– Instrumenty zabiegowe oraz materiały jednorazowe
– Szablon chirurgiczno-implantologiczny
– Znieczulenie pacjenta
– Metody bezpłatowe i płatowe – rodzaje nacięć płatów, technika odwarstwiania płatów sluzówkowo-okostnowych, metody wydłużania płata poprzez podcięcie okostnej
– Wprowadzenie implantu, krok po kroku
– Biomateriały używane do zabiegów, rodzaje zabiegów około-implantacyjnych (GBR, sinuslift, Przeszczepy kostne, PRP)
– Rodzaje szycia i procedury operacyjne, materiały szewne
– Zakończenie zabiegu i wskazania po zabiegowe
– Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej
– Powikłania
– Opieka pozabiegowa

W trakcie kursu uczestnik asystuje lub samodzielnie przeprowadza zabieg implantologiczny.
Cel kursu: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów
Miejsce: Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna Miladent, Gdańsk, ul. Matemblewska 1A
Koszt kursu: 2500 PLN

Praktyczny kurs chirurgiczny

Prowadzący: lek. stom. Dominik Łoś, specjalista chirurgii stomatologicznej
– Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych
– Techniki znieczuleń
– Rodzaje cięć chirurgicznych
– Techniki zabiegowe (dłutowanie, resekcje, hemisekcje, wyłuszczenie torbieli, podnoszenie zatok metoda otwartą i zamkniętą, zamykanie połączeń ustno-zatokowych, chirurgia periodontologiczna)
– Techniki szycia
– Powikłania
– Opieka pozabiegowa
W trakcie kursu uczestnik asystuje lub samodzielnie przeprowadza zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Cel kursu: zdobycie umiejętności praktycznych wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej
Miejsce: Przychodnia Stomatologiczno-Implantologiczna Miladent, Gdańsk, ul. Matemblewska 1A
Koszt kursu: 1000 PLN