Szkolenia

Praktyczny kurs implantologiczny

Prowadzący: lek. stom. Dominik Łoś specjalista chirurgii stomatologicznej

- Omówienie systemów implantologicznych
- Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego (badanie przedmiotowe i podmiotowe ze szczegolnym uwzglednieniem przyszłego zabiegu implantacyjnego, badania dodatkowe (labolatoryjne , rentgenowskie i ich interpretacja pod kontem przyszłego zabiegu implantacyjnego)
- Organizacja gabinetu do zabiegu implantologicznego ze szczegolnym uwzglednieniem personelu pomocniczego niezbednego do wykonania poprawnego zabiegu implantacji
- Instrumenty zabiegowe oraz materiały jednorazowe
- Szablon chirurgiczno-implantologiczny
- Znieczulenie pacjenta
- Metody bezpłatowe i płatowe – rodzaje nacięć płatów, technika odwarstwiania platow sluzowkowo-okostnowych, metody wydluzania plata poprzez podcięcie okostnej
- Wprowadzenie implantu, krok po kroku
- Biomateriały używane do zabiegów, rodzaje zabiegów okoloimplantacyjnych (GBR, sinuslift, Przeszczepy kostne, PRP)
- Rodzaje szycia i procedury operacyjne, materialy szewne
- Zakończenie zabiegu i wskazania po zabiegowe
- Odsłonięcie implantu i założenie śruby gojącej
- powiklania
- opieka pozabiegowa

W trakcie kursu uczestnik asystuje lub samodzielnie przeprowadza zabieg implantologiczny.

Cel kursu: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

>Miejsce: Przychodnia stomatologiczno-implantologiczna Miladent Ul.Rajska1/5CD

Koszt kursu: 2500 PLN

Praktyczny kurs chirurgiczny

Prowadzący: lek. stom. Dominik Łoś specjalista chirurgii stomatologicznej

- wskazania i przeciwskazania do zabiegów chirurgicznych
- techniki znieczuleń
- rodzaje cięć chirurgicznych
- techniki zabiegowe (dłutowanie,resekcje,hemisekcje,wyłuszczenie torbieli,podnoszenie zatok metoda otwartą i zamkniętą,zamykanie połączeń ustno-zatokowych,chirurgia periodontologiczna)
- techniki szycia
- powiklania
- opieka pozabiegowa

W trakcie kursu uczestnik asystuje lub samodzielnie przeprowadza zabieg z zakresu chirurgii stomatologicznej.

Cel kursu: zdobycie umiejętności praktycznych wykonywania zabiegów z zakresu chirurgii stomatologicznej

Miejsce: Przychodnia stomatologiczno-implantologiczna Miladent Ul.Rajska1/5CD

Koszt kursu: 2000 PLN

Praktyczny kurs protetyczny

Prowadzący:lek. stom.MIŁOSŁAWA PANCERZ-ŁOŚ specjalista protetyki stomatologicznej, lek. stom. Dominik Łoś specjalista chirurgii stomatologicznej

- Zasady postepowania protetycznego przy odbudowie na implantach
- rodzaje wyciskow
- zasady wykonywania prac cementowanych i przykrecanych
- mozliwości odbudowy protetycznej na implantach, koncepcje all-on-four,overdenture,procera-implant-bridge
- zastosowanie skanera i cyrkonu do odbudowy na implantach
- wybór obciążenia protetycznego : natychmiastowe i odroczone
- błędy kliniczne i laboratoryjne
- zasady szlifowania zebów pod korony i mosty protetyczne (korony złożone -porcelanowe z podbudową metalowa, korony procera)ą

Cel kursu: zdobycie umiejętności praktycznych w planowaniu i wykonywaniu prac protetycznych

Miejsce: Przychodnia stomatologiczno-implantologiczna Miladent Ul.Rajska1/5CD>

Koszt kursu: 2000 PLN


Praktyczny kurs dla asystentek stomatologicznych

Prowadzący: lek. stom.MIŁOSŁAWA PANCERZ-ŁOŚ specjalista protetyki stomatologicznej, lek. stom. Dominik Łoś specjalista chirurgii stomatologicznej,  hig.dypl. Beata Maciejewska

- przygotowanie pacjenta do zabiegu
- przygotowanie sali zabiegowej
- przygotowanie personelu
- instrumentarium w zabiegach chirurgicznych, implantologicznych, endodontycznych, protetycznych, periodontologicznych
- zapoznanie się z obsługą urządzeń stomatologicznych i implantologicznych
- asysta przy zabiegach chirurgicznych, implantologicznych
- zasady sterylizacji
- sporządzenie dokumentacji medycznej

Koszt kursu: 500 PLN

Informację o terminach odbywania się kursów będą zamieszczane w kalendarium serwisu: www.dentonet.pl