Protetyka

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK 1-w250-h250

Most porcelanowy
Most porcelanowy-w250-h250
Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK 3-w250-h250

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK 4-w250-h250

Korony i mosty porcelanowe górne

Korony i mosty porcelanowe górne 1-w250-h250

Korony i mosty porcelanowe górne

Korony i mosty porcelanowe górne 2-w250-h250

Korony i proteza szkieletowagórna na zatrzaskach C

Korony i proteza szkieletowagórna na zatrzaskach CK 1-w250-h250

Korony i proteza szkieletowagórna na zatrzaskach CK

Korony i proteza szkieletowagórna na zatrzaskach CK 2-w250-h250

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK 1-w250-h250

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK 2-w250-h250

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK

Korony na zęby przednie i proteza szkieletowa górna  na zatrzaskach CK 3-w250-h250

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK

Korony i most porcelanowy i proteza szkieletowa na zatrzaskach CK 2-w250-h250

Pojedyncza korona porcelanowa

Pojedyncza korona porcelanowa 1-w250-h250

Pojedyncza korona porcelanowa

pojedyncza korona porcelanowa 2-w250-h250

Proteza szkieletowa

Proteza szkieletowa górna-w250-h250

Wkłady kulowe na korzenie zębów

Wkłady kulowe na korzenie zębów własnych-w250-h250